Dijete treba učiti da ne odustaje od svojih ciljeva, da teži uspjehu i neuspjehe doživljava kao izazove a ne poraze. Dijete treba usmjeriti na postizanje ciljeva i učiti da teži svojim ambicijama, ali isto tako da se nauči nositi sa porazom.

Većina roditelja vođena vlastitim bolnim iskustvom ima veliku potrebu zaštititi svoje dijete od proživljavanja istog. Različita razočarenja, nepostignuti ciljevi, nedostignuti rezultati mogu ostaviti određene posljedice na razvoj svakoga djeteta.

Zbog toga je rad sa malom djecom veoma bitan, gdje djeca kroz igru stiču osjećaj da ne mogu baš uvijek složiti sve kockice ili da neće uvijek iz prve poredati kockice na mjesto na kojem pripadaju. Savladavanjem tako malih prepreka u njihovoj glavi se stvara osjećaj upornosti za njihovim ciljem. To je upravo ono što ih čeka u životu. Igranjem različitih društvenih igara podstičete kod djece osjećaj da nije uvijek važno pobijediti već je važno dobro se zabaviti.

Postoje djeca koja ne podnose neuspjeh pa nervozno ispoljavaju činjenicu da nešto ne mogu. Jedna od metoda koja se pokazala uspješnom je razgovor s djecom gdje im kroz pimjere dajemo do znanja da nervoza neće pomoći da oni dođu do željenog cilja.

Iskušavajte granice svoje djece. Postavljajte im prepreke i posmatrajte njihovo ponašanje. Svi reagujemo drugačije, u drugačijim okolnostima. Ukoliko ne naučite djecu borbenosti, svaka prepreka koja im se desi uticat će na njihovo psihičko stanje, jer nisu imali potrebu boriti se.

Strah je česta pojava kod djece. Dijete koje ima strahove će se težiti javiti kako bi popravilo ocjenu ako nije dovoljno sigurno u svoje znanje. S druge strane, dijete koje je usmjereno na postizanje uspjeha svakako će pokušati popraviti ocjenu sve dok ne uspije u toj namjeri. Zbog toga je bitno savladati strahove svoje djece i bodriti ih za borbu kada doživljavaju određeni neuspjeh.

Poređenje sa drugom djecom kada su pitanju školski, sportski ili bilo koji drugi uspjesi je pogrešan pristup djeci. Kako odrasle osobe ne vole da se porede, tako ne vole ni djeca. Svi imamo različite sklonosti pa prema tome u različitim segmentima smo uspješniji dok u drugima i ne baš. Dozvolimo djeci da budu uspješni u onome što vole ne poredeći ih sa drugarima.

Pravo na izbor je zdrava i odrasla sredina za djecu. Kada dijete može samo da bira, onda se lakše bori za svoje ciljeve jer ima ohrabrenje za ostvarivanje vlastitih a ne Vaših ciljeva. Dječija motivacija i upornost se povećava jer se bori  za ono što voli.

Upisivanje djece na sportsko-rekreativne aktivnosti pomaže djeci da nauče i gubiti i pobjeđivati. Osjećaj pobjede će ih naučiti motivisati da se uvijek bore za željeni cilj, dok osjećaj poraza će ih naučiti kako se nositi sa razočarenjem. Timski rad uči ih i solidarnosti, zato što je svaki pojedinac odgovoran za uspjeh grupe.