O nama

“Mali ambasadori” su nevladino udruženje koje je osnovala skupina turističkih vodiča,  vođenih idejom za edukacijom najmlađih članova naše zajednice i za unapređenjem obrazovanja u našoj zajednici te željom da doprinesu svojoj zajednici. Već tri godine postojanja, naša misija je razvoj projekata u okviru neformalnog obrazovanja kroz cjeloživotno učenje na praktičan i inovativan način.

S obzirom na opće stanje u našoj državi i našem sistemu obrazovanja, koji vape za temeljitim reformama i promjenama, smatrali smo postojanje udruženja našeg tipa neophodnim za unapređenje zajednice kao prvi važan korak u doprinosu reformama i želji da se društvo potakne na promjene. Edukacija najmlađih je krucijalni temelj za svaki dalji napredak i upravo zato u našem udruženju dajemo priliku djeci da se upoznavaju sa svojom okolinom i svim bogatstvima koja posjeduje.

 

 

 

 

 

Takvi su i naši projekti poput “Malih ambasadora Sarajeva”. Osim što slušaju priče iz povijesti grada, djeci dajemo priliku da osjete kako je biti vodič, da se sama oprobaju u ovom pozivu, a potom se kroz izravne kontakte sa čuvarima tradicije upoznajemo sa samom tradicijom.

Mali ambasadori brinu jedni o drugima i svakodnevno pomažu jedni druge. To su vrijednosti koje slijedimo i naša misija je prenijeti ih drugima. Naša djeca su naš potencijal i trudimo se raditi ono što najbolje znamo – ispisivati nove priče u historiji i kreativnom edukacijom uticati na pozitivne promjene.